Skocz do treści dokumentu
A- | A+ | Zmień kontrast

Sąd Rejonowy w Ełku

V Wydział Ksiąg Wieczystych

19-300 Ełk, ul. Konopnickiej 4

Przeglądarka Ksiąg Wieczytych jest dostępna w sieci pod adresem:

http://ekw.ms.gov.pl

Przewodniczący Wydziału:
Katarzyna Kacprzyk - starszy referendarz sądowy

Przewodniczący Wydziału przyjmuje interesantów w pokoju nr 4:
w poniedziałek - piątek w godzinach 1000 - 1300

Kierownik Sekretariatu:
Teresa Bukowska
 
Sekretariat Wydziału:
ul. Konopnickiej 4
19-300 Ełk
pok. nr 3
tel. 87 6104484; 6218990
fax. 87 6218981
e-mail: [email protected]

Godziny pracy:

poniedziałek: 700 - 1800
wtorek-piątek 700 - 1500
 
Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek: 700 - 1800
wtorek-piątek 700 - 1430


Obszar właściwości Wydziału - miasto i gmina Ełk, gmina Stare Juchy, Prostki i Kalinowo.

W przypadku odpisów drogą korespondencyjną:

Ministerstwo Sprawiedliwości
Aleje Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa
NBP Oddział Warszawa
77 1010 1010 0400 1922 3100 0000
 
Rachunek opłat sądowych
Sąd Rejonowy w Ełku NBP O/ Olsztyn  43 1010 1397 0012 0922 3100 0000
 
Wysokość opłat za wpis lub wykreślenie wpisu w księdze wieczystej oraz założenie księgi wieczystej jest określona w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.
 

Wgląd do księgi wieczystej jest bezpłatny.
 
Formularze wniosków stosowanych w sądach rejonowych prowadzących księgi wieczyste w systemie informatycznym:
(prosimy drukować dwustronnie)
 
Wniosek o wpis w księdze wieczystej (KW-WPIS) format PDF  Format RTF
Wniosek o wydanie odpisu dokumentu z akt księgi wieczystej (KW-ODPIS-AKT) format PDF  Format RTF
Załącznik - Oznaczenie działki ewidencyjnej (KW-OZN) format PDF  Format RTF
Załącznik - Żądanie wpisu w księdze wieczystej (KW-ZAD) format PDF  Format RTF
Załącznik - Pełnomocnik / przedstawiciel ustawowy (KW-PP) format PDF  Format RTF
Wniosek o wgląd do księgi wieczystej / wydanie wydruku księgi wieczystej (KW-WGLAD) format PDF  Format RTF
Załącznik - Wnioskodawca / uczestnik postępowania (KW-WU) format PDF  Format RTF
Wniosek o założenie księgi wieczystej (KW-ZAL) format PDF  Format RTF
 
Formularze wniosków składanych do Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych
Wniosek o wydanie odpisu / wyciągu księgi wieczystej / zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej (KW-ODPIS) format PDF  Format RTF
 
Właściwość rzeczowa Wydziału:
Zakładanie i prowadzenie ksiąg wieczystych dla nieruchomości/spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, położonych na obszarze właściwości miejscowej Sądu Rejonowego w Ełku.
 

 

 

 
 

 

Powrót na góre | Drukuj stronę