Identyfikator (login)
Hasło
Kod uwerzytelniający
Pomoc
Zamknij

Aby poprawnie zalogować się do systemu, neleży:

  • w polu Identyfikator, wpisać swój indywidualny identyfikator użytkownika (login)
  • w polu Hasło, wpisać hasło dostępu przypisane do identyfikatora
  • w polu kod uwierzytelniający, wpisać graficzny kod wyświetlony po prawej stronie pola.
  • wcisnąć przycisk [ Zaloguj ]
UWAGA Wszystkie błędne próby logowania oraz dane identyfikujące komputer użytkownika są rejestrowane.