Skocz do treści dokumentu
A- | A+ | Zmień kontrast

Sąd Rejonowy w Ełku

Wzory dotyczące spraw rodzinnych

Podstawowe informacje odnośnie spraw rodzinnych (DOC)

Pozew o alimenty (DOC)

Pozew o obniżenie alimentów (DOC)

Pozew o podwyższenie alimentów (DOC)

Pozew o ustalenie ojcostwa i alimenty (DOC)

Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej (DOC)

Pozew o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego (DOC)

Pozew o zaprzeczenie ojcostwa (DOC)

Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej (DOC)

Wniosek o pozbawienie / zawieszenie władzy rodzicielskiej (DOC)

Wniosek o przysposobienie (DOC)

Wniosek o przywrócenie władzy rodzicielskiej (DOC)

Wniosek o rozstrzygnięcie w istotnych sprawach dziecka (DOC)

Wniosek o uchylenie orzeczenia w zakresie władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem (DOC)

Wniosek o urlopowanie (DOC)

Wniosek o ustalenie ustania obowiązku leczenia odwykowego (DOC)

Wniosek o ustalenie kontaktów z małoletnim (DOC)

Wniosek o ustanowienie kuratora dla osoby niepełnosprawnej (DOC)

Wniosek o ustanowienie kuratora małoletniemu (DOC)

Wniosek o ustanowienie opieki prawnej (DOC)

Wniosek o umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym bez zgody osoby chorej (DOC)

Wniosek o wydanie dziecka (DOC)

Wniosek o wydanie zarządzeń w trybie art. 109 k.r.i o.

Wniosek o zezwolenie na dokonanie czynności prawnej przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka (DOC)

Wniosek o zmianę sposobu ograniczenia władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem (DOC)

Wniosek o zmianę orzeczenia o obowiązku leczenia odwykowego (DOC)

Powrót na góre | Drukuj stronę