Sąd Rejonowy w Ełku

Status prawny

Podstawa prawna działalności Sądu Rejonowego w Ełku:
Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98 poz. 1070 z późn. zm.)
 
© Sąd Rejonowy w Ełku
Wszystkie prawa zastrzeżone. Wygenerowano: 2020-08-03 w 0.02816 s.