Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe za 2018r.

BILANS na dzień 31.12.2018r. (pdf)
INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31.12.2018r. (pdf)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT na dzień 31.12.2018r (pdf)
ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU na dzień 31.12.2018r (pdf)

© Sąd Rejonowy w Ełku
Wszystkie prawa zastrzeżone. Wygenerowano: 2019-05-22 w 0.02057 s.