Sąd Rejonowy w Ełku

Mediacje

To jest wersja archiwalna z dnia 2020-07-01 08:27:21

Mediacja

Dyżury mediatorów stałych w Sądzie Rejonowym w Ełku

Lista stałych mediatorów prowadzona przez Prezesa Sądu Okręgowego w Suwałkach

Lista mediatorów oraz ośrodków mediacyjnych

Wykaz instytucji i osóbuprawnionych  do  przeprowadzania  postępowania mediacyjnegow sprawach karnych i nieletnich

Międzynarodowy Dzień Mediacji - Tydzień Mediacji

 

© Sąd Rejonowy w Ełku
Wszystkie prawa zastrzeżone. Wygenerowano: 2020-09-27 w 0.00262 s.