Sąd Rejonowy w Ełku

Rada Główna do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym

Informacja dotycząca działalności Rady do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym oraz informację o uprawnieniu stowarzyszeń, organizacji lub instytucji, do których działalności należy troska o wychowanie, zapobieganie demoralizacji lub pomoc skazanym, albo osób godnych zaufania do sprawowania dozoru nad skazanym lub sprawcą przestępstwa, wynikającego z przepisów Kodeksu karnego wykonawczego (170 § 2 kkw).

Rada Główna do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym (pdf)

© Sąd Rejonowy w Ełku
Wszystkie prawa zastrzeżone. Wygenerowano: 2020-08-03 w 0.0296 s.