Sąd Rejonowy w Ełku

Ochrona danych osobowych RODO

Klauzula informacyjna o Inspektorze Ochrony Danych

Ogólna klauzula informacyjna o Administratorze danych osobowych

Klauzula informacyjna o monitoringu wizyjnym

Klauzula informacyjna dla stron i uczestników postepowań

Klauzula informacyjna przy Zamówieniach Publicznych

Klauzula informacyjna przy Zamówieniach Publicznych poniżej 30000 euro

Klauzula informacyjna dla osób składających skargi i wnioski

Klauzula informacyjna dla biegłych sądowych

Klauzula informacyjna dla mediatorów


Regulamin monitoringu

Zarządzenie Nr A-0220-21/2019 Regulamin monitoringu w Sądzie Rejonowym w Ełku

© Sąd Rejonowy w Ełku
Wszystkie prawa zastrzeżone. Wygenerowano: 2020-08-12 w 0.0248 s.