Sąd Rejonowy w Ełku

Majątek

Na majątek Sądu Rejonowego w Ełku składa się:

- nieruchomość zabudowana położona w Ełku przy ulicy Małeckich 4, w której ma siedzibę Sąd Rejonowy w Ełku. Właścicielem jest   Skarb Państwa w trwałym zarządzie Sądu Rejonowego w Ełku
- nieruchomość zabudowana położona w Ełku przy ulicy Konopnickiej 4, w której ma siedzibę V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu   Rejonowego w Ełku. Właścicielem jest Skarb   Państwa w trwałym zarządzie Sądu Rejonowego w Ełku
- wyposażenie w sprzęt komputerowy i urządzenia biurowe.

 

© Sąd Rejonowy w Ełku
Wszystkie prawa zastrzeżone. Wygenerowano: 2020-08-03 w 0.02929 s.