Sąd Rejonowy w Ełku

I Wydział Cywilny

Przewodniczący Wydziału:
Joanna Fietkiewicz-Sikorska
Przewodniczący Wydziału przyjmuje interesantów w pokoju 212 II piętro:
we wtorki od godz. 1000 do 1300
w czwartki od godz. 1000 do 1300
 
Sekretariat Wydziału:
ul. Małeckich 4
19-300 Ełk
II piętro
pok. 213
tel. 87 6290341
fax 87 6290382
e-mail: [email protected]
 
Godziny pracy:
poniedziałek: 700 - 1800
wtorek-piątek: 700 - 1500
 
Kierownik Sekretariatu:
Barbara Wiśniewska
 
Obszar Właściwości Wydziału - miasto i gmina Ełk, gmina Stare Juchy, Prostki i Kalinowo.
 
Właściwość rzeczowa

Sprawy rozpoznawane w Wydziale Cywilnym (przykładowe):
- prawa majątkowe, których wartość nie przekracza 75.000,00 zł
- stwierdzenie nabycia spadku
- dział spadku
- podział majątku
- wstąpienie w stosunek najmu
- eksmisję
- zapłatę
- zasiedzenie
- naruszenie posiadania
- zniesienie współwłasności
- skarga na czynności komornika
- złożenie przedmiotu do depozytu sądowego
- orzeczenie przepadku przedmiotów
 
© Sąd Rejonowy w Ełku
Wszystkie prawa zastrzeżone. Wygenerowano: 2020-08-03 w 0.02712 s.