Darmowa pomoc prawna

Komunikat o obowiązujących zasadach świadczenia nieodpłatnych usług pomocy prawnej,
poradnictwa obywatelskiego i mediacji w związku z epidemią COVID-19, znajduje się na stronie internetowej:

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14909,komunikat-w-zwiazku-z-
zagrozeniem-covid-19.html


Mapa punktów, w których można uzyskać darmową pomoc prawną:

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/mapa-punktow/


Treść komunikatu w związku z zagrożeniem COVID-19 (pdf)

Informacje na temat nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji (pdf)

© Sąd Rejonowy w Ełku
Wszystkie prawa zastrzeżone. Wygenerowano: 2020-06-05 w 0.02115 s.