Skocz do treści dokumentu
A- | A+ | Zmień kontrast

Sąd Rejonowy w Ełku

Osoby ze szczególnymi potrzebami

ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI

Informujemy, że na podstawie ustawy z 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) Sąd Rejonowy w Ełku reprezentowany przez Dyrektora Sądu Rejonowego w Ełku podpisał z Sądem Apelacyjnym w Białymstoku reprezentowanym przez Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Białymstoku Porozumienie nr 13/2021 z dnia 20 stycznia2021r. w sprawie wyznaczenia wspólnego koordynatora do spraw dostępności, którego funkcję w Sądzie Rejonowym w Ełku będzie pełnić Pani Katarzyna Kieżel, specjalista ds. zamówień publicznych w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku.

Jednocześnie Dyrektor Sądu Rejonowego w Ełku wyznaczył Panią Marzenę Wnuk jako osobę odpowiedzialną w Sądzie Rejonowym w Ełku za kontakt z Koordynatorem dostępności.
Tel.:876290334
e-mail: [email protected]

Koordynator do spraw dostępności
Katarzyna Kieżel

Sąd Apelacyjny w Białymstoku
ul. Mickiewicz 5, 15-213 Białystok  
tel. 0 85 7430315  lub 515 369 492
e-mail: [email protected] lub [email protected]


    Sąd Rejonowy w Ełku ma siedzibę w dwóch budynkach: przy ul. Jana i Hieronima Małeckich 4 i przy ul. Marii Konopnickiej 4. W budynku przy ul. Jana i Hieronima Małeckich 4 znajdują się:


Parter:
Biuro podawcze
Punkt Obsługi Interesantów
Sala rozpraw nr 11
I piętro:
Sala rozpraw nr 103, 106, 109
II piętro:
Sala rozpraw nr 202, 205, 206, 209
III piętro:
Sala rozpraw nr 314
IV piętro
Sala rozpraw nr 408, 416.


Wewnątrz budynku znajduje się ogólnodostępna winda umożliwiająca dotarcie do III kondygnacji budynku. Na parterze budynku znajduje się ogólnodostępna toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością.


Budynek Sądu przy ul. Marii Konopnickiej 4 jest w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Przy wejściu do budynku znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich. Wewnątrz znajduje się ogólnodostępna winda umożliwiająca dotarcie na każdą kondygnację budynku, w tym również na salę rozpraw znajdującą się na I piętrze.


Informacja dla osób niesłyszących lub słabo słyszących

Sąd Rejonowy w Ełku udostępnia osobom uprawnionym usługę pozwalającą na komunikowanie się z sądem. Przez osoby uprawnione należy rozumieć zgodnie z ustawą ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1172 z późn. zm.) osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.


Kontakt z sądem jest możliwy poprzez:
• pocztę elektroniczną - e-mail: [email protected]
• faks pod nr: 87 629 03 22
• osobiście w Biurze Obsługi Interesanta
• pisemnie na adres:

Sąd Rejonowy w Ełku
ul. Małeckich 4
19-300 Ełk


 W sprawach szczególnie skomplikowanych Sąd Rejonowy w Ełku zapewnia również dostęp do świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN. Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ww. ustawy.


Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenia można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej i faksu oraz z wykorzystaniem formularza zgłoszenia dostępnego na stronie internetowej Sądu.


Ponadto osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej w kontaktach z sądem. Prawo to może być ograniczone ze względu na zasady określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 742). Przez osobę przybraną należy rozumieć osobę, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw.


W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikiem Biura Obsługi Interesantów (BOI), a także wcześniejsze zgłaszanie ewentualnych potrzeb w zakresie oczekiwanej na terenie sądu pomocy w poruszaniu się czy załatwianiu określonej sprawy.


Jednocześnie informujemy, iż wszyscy pracownicy Sądu mają obowiązek okazania wszelkiej pomocy osobie z niepełnosprawnościami.

Deklaracja dostępności

Informacja o działalności Sądu Rejonowego w Ełku - tekst odczytywalny maszynowo
Informacja o działalności Sądu Rejonowego w Ełku - tekst łatwy do czytania (ETR-Easy-to-read)

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Powrót na góre | Drukuj stronę