Majątek

Na majątek Sądu Rejonowego w Ełku składa się:

- nieruchomość zabudowana położona w Ełku przy ulicy Małeckich 4, w której ma siedzibę Sąd Rejonowy w Ełku. Właścicielem jest   Skarb Państwa w trwałym zarządzie Sądu Rejonowego w Ełku
- nieruchomość zabudowana położona w Ełku przy ulicy Konopnickiej 4, w której ma siedzibę V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu   Rejonowego w Ełku. Właścicielem jest Skarb   Państwa w trwałym zarządzie Sądu Rejonowego w Ełku
- wyposażenie w sprzęt komputerowy i urządzenia biurowe.

 

Strona do wydruku

0
Informacje o dokumencie: Majątek
Przejdź do: bip.gov.pl bip.gov.pl

Szukaj
.