Skocz do treści dokumentu
A- | A+ | Zmień kontrast

Sąd Rejonowy w Ełku

IV Wydział Pracy

Przewodniczący Wydziału:
Krzysztof Lewczuk
Przewodniczący Wydziału przyjmuje interesantów w pokoju 417 IV piętro:
w poniedziałki od godz. 1100 do 1500
w czwartki od godz. 1200 do 1400


Sekretariat Wydziału:
ul. Małeckich 4
19-300 Ełk
pok. 414 IV piętro
tel. 87 6290358
fax. 87 6290381
e-mail: [email protected]


Kierownik Sekretariatu:
Jolanta Januszczyk-Rek

Informacji o sprawach sądowych prowadzonych w IV Wydziale Pracy udziela Biuro Obsługi Interesantów tel./fax 87 6290309, e-mail: [email protected],


w godzinach:


poniedziałek: 7.00 - 18.00
wtorek-piątek: 7.00 - 14.30


Obszar właściwości Wydziału
- miasto i gmina Ełk, miasto i gmina Olecko, miasto i gmina Gołdap oraz gminy: Stare Juchy, Prostki, Kalinowo, Dubeninki, Kowale Oleckie, Świętajno, Wieliczki, Banie Mazurskie.

Właściwość rzeczowa
Do właściwości rzeczowej IV Wydział Pracy należą sprawy:
-  o ustalenie istnienia stosunku pracy,
-  o uznanie bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy, o przywrócenie do pracy i przywrócenie poprzednich warunków pracy lub płacy oraz łącznie z nimi dochodzone roszczenia i o odszkodowanie w przypadku nieuzasadnionego lub naruszającego przepisy wypowiedzenia oraz rozwiązania stosunku pracy,
-  dotyczące kar porządkowych i świadectwa pracy oraz roszczenia z tym związane,
-  o dopuszczenie do pracy,
-  o wynagrodzenie, w szczególności różne jego składniki, np.: premie, dodatki, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, diety, ekwiwalenty, odprawę emerytalną, odprawę rentową, odprawę pośmiertną, nagrody jubileuszowe
 

Powrót na góre | Drukuj stronę