Skocz do treści dokumentu
A- | A+ | Zmień kontrast

Sąd Rejonowy w Ełku

Informacja dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

 JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM - PAMIĘTAJ! MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC

Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna. W całej Polsce działają podmioty - przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielanie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Pamiętaj!
Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz pomocy, zwróć się do takiego podmiotu.

Więcej informacji znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości www.gov.pl w zakładce Usługi dla obywatela
 
Informacja Rzecznika Prasowego Sądu Okręgowego w Suwałkach
 
Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie służb realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 
Baza danych podmiotów świadczących pomoc w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na terenie województwa:
 
- Organizacje pozarządowe świadczące usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie
 
- Podmioty realizujące programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie
 
- Podmioty świadczące pomoc osobom i rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie
 
- Podmioty realizujące programy psychologiczno-terapeutyczne dla sprawców przemocy w rodzinie
 
- Rejestr jednostek poradnictwa specjalistycznego
 
- Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe
 

 

Powrót na góre | Drukuj stronę