Skocz do treści dokumentu
A- | A+ | Zmień kontrast

Sąd Rejonowy w Ełku

Biegli sądowi

Lista biegłych sądowych ustanowionych przez Prezesa Sądu Okręgowego w Suwałkach

Lista biegłych sądowych udostępniona jest w Punkcie Obsługi Interesantów i w sekretariatach Wydziałów w godzinach urzędowania.
Jak zostać biegłym sądowym?
Kwestie dotyczące biegłych sądowych reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24.01.2005 roku w sprawie biegłych sądowych (Dz.U. Nr 15, poz. 133) 
 
Dokumenty, które powinien złożyć kandydat na biegłego:
1.     Wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Suwałkach o ustanowienie biegłym sądowym (należy określić dziedzinę o ustanowienie z której kandydat na biegłego wnosi),
2.     Życiorys,
3.     Kwestionariusz osobowy,
4.     Odpis dyplomu,
5.     Inne dokumenty potwierdzające znajomość dziedziny i ponad przeciętne kwalifikacje zawodowe (gdy wniosek składa lekarz powinien mieć I lub II stopień specjalizacji),
6.     Opinia i zgoda zakładu pracy,
7.     Zapytanie o karalność - z Krajowego Rejestru Karnego.
Załączniki można pobrać ze strony Sądu Okręgowego w Suwałkach  
 
Biegłym może być ustanowiona osoba, która:
1.     posiada obywatelstwo polskie,
2.     ukończyła 25 lat życia,
3.     posiada praktyczne i teoretyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona,
4.     daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego,
5.     wyrazi zgodę na ustanowienie jej biegłym.
  
Dokumenty składa się w:
Oddziale Administracyjnym Sądu Okręgowego w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Ludwika Waryńskiego 45 tel. (087) 563-13-30, fax: (087) 563-13-03

 

 

Powrót na góre | Drukuj stronę